Sağlık meslek örgütlerinden pandemiyle mücadele için 12 maddelik öneri

Sağlık meslek örgütlerinden pandemiyle mücadele için 12 maddelik öneri

Türk Tabipleri Birliği, Sıhhat ve Toplumsal Hizmet İşçileri Sendikası, Devrimci Sağlık-İş Sendikası, Toplumsal Hizmet Uzmanları Derneği ve Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği korona virüsü (Covid-19) salgınına yönelik tedbirlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Hükümetin salgın idaresinin eleştirildiği açıklamada, “Pandemi sürecinde idarenin toplum sıhhatini muhafaza tarafında niyeti ve eforu olmadığı bir sefer daha görüldü. Yurttaşlar salgının insafına terk edildi. Toplum, Covid-19 hastalığının yaygınlığı, ölümlerdeki artışlar ve bilinmezliğin korkusu ile evvelce şartsız kapatılmaya razı edildi. Bununla birlikte salgının dehşetinin hissedildiği birinci andan itibaren toplumun kıymetli bir kısmı, işçi sınıflar zorla çalıştırıldı” sözleri kullanıldı.

‘ADI KONULMADAN SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI UYGULANIYOR’

“Gelinen kademede dünyanın büyük çoğunluğunda uygulanan ve Türkiye’de ise ismi konulmadan sürdürülen sürü bağışıklığı temel stratejidir” denilen açıklama şöyle devam etti:

“Toplumun değerli bir kısmı bilhassa de yoksullar-ezilenler, göçmenler ‘sürü bağışıklığı’na terk edilmiştir. Lakin doğal bağışıklığın çok kısa periyodik olduğu anlaşılmıştır ve bu da sürü bağışıklığının bilimsel hiçbir karşılığının olmadığını göstermektedir. Yani yoksullar-ezilenler, göçmenler için sürü bağışıklığına terk edilme dolaylı mevte terk edilme manasını taşıyabilmektedir. Bir yandan da pandemiyi bitireceği müjdelenen aşı haberleri ile toplum büyük bir beklenti içine sokulmuştur. Buna rağmen dünya nüfusunun %14’ünü oluşturan merkez kapitalist ülkeler üretime başlandığı söylenen aşının çok büyük bir kısmını sipariş etmiş durumdadırlar. Dünya nüfusunun değerli bir kısmı ve işçilerin kısa müddet içinde aşıya ulaşması imkansız görünmektedir. Pandeminin tesirini sınıfsal göstermesi, beklentiye dönen aşı uygulamaları ile birlikte sınıfsal gerçekliği tüm çıplaklığı ile gözler önüne seriyor.”

‘SİNDEMİ HEYETİ OLUŞTURULMALI’

Türkiye açısından yapılması gerekenlerin sıralandığı açıklamada, “Ülkede birçok alanda yaşanan kriz karşı karşıya olduğumuz sindeminin tetiklediği sıhhat kriziyle birlikte daha da derinleşmiştir. Sıhhat özelinde esirgeyici sıhhat hizmetlerinin öncelendiği, sıhhatteki piyasalaşmanın son bulduğu toplumcu bir sıhhat sistemi inşa edilmelidir” tabirlerine yer verildi.

Açıklamada, “sindemi gayretinin demokratikleştirilmesi”, bu kapsamda Sıhhat Bakanlığı ve ilgili bakanlıkların da içinde olduğu sıhhat meslek örgütleri temsilcileri ve siyasi parti temsilcilerinin yer aldığı bir “sindemi kurulu” oluşturulması önerildi.

Her vilayette de sindemi şuraları oluşturulması teklif edilen açıklamada, yerele dair her türlü kararlarda bu konseyin tesirli olması istendi.

‘4 HAFTA BOYUNCA TÜM FAALİYETLER DURDURULMALI’

Sıhhat meslek örgütleri, salgına yönelik önlemleri ise şöyle sıraladı:

1) 4 hafta boyunca ülkeye giriş çıkışlarda çok sıkı önlemler uygulanmalıdır.

2) 4 hafta boyunca sıhhat, belediye paklık ve besin satışı dışındaki tüm faaliyetler durdurulmalıdır.

3) Güvenlik ismine yürütülecek faaliyetler cezalandırıcı bir perspektifle değil toplumsal hizmetler ve dayanak kapsamında lokal idarelerin de iştirakiyle yürütülmeli, başta sindemide belirlenen kuralların kontrolü, bilhassa konut içinde başta bayan ve çocuklara yönelik olmak üzere şiddet, vatandaşların can ve mal güvenliğini müdafaaya yönelik önlemlerle sonlu olmalıdır.

4) Kamuda çalışan emekçi memur vb tüm çalışanların maaşı kesintisiz ödenmelidir. Gündelik işlerde ve özelde teminatsız çalışan ve fakirlerin tamamına 1 aylık gereksinimini karşılayacak (en az 5000 TL) mali takviye kamu bütçesinden karşılanmalı, esnafa bir aylık kira bedeli ve geçim masrafları dayanağı (en az 5000 TL) verilmelidir.

5) Sıhhat işçisine nitelikli şahsî hami donanım eksiksiz sağlanmalıdır. Sindemi ile gayrette sıhhat alanındaki emek ve meslek örgütleri ile bakanlık kolektif çalışmalıdır. Sıhhat alanındaki işçi açığının teminatlı takımlı istihdamı ile kapatılmasına yönelik planlama yapılmalı, 4C, 4B üzere teminatsız takımlarda çalışan çalışanın teminatlı takıma geçmesi sağlanmalı, haklarında kesin yargı kararı bulunmayan ihraç tüm sıhhat işçileri vazifeye başlatılmalıdır.

6) Yüksek enfeksiyon riski ve çok iş yükü altında çalışan sıhhat çalışanlarının alanda yaşadıkları şiddet, mobbing, adaletsiz ek ödemeler, belirti göstermelerine karşın çalıştırılmaları, Covid-19 testi yaptırmalarının engellenmesi, gebe ve kronik hastalığı olmasına karşın çalıştırılmaları vb. meselelerin giderilmesine yönelik acilen planlamalar yapıp teşebbüslerde bulunulmalıdır.

7) Belediye paklık personelleri, besin tedarikçileri, güvenlik güçleri üzere çalışması mecburî olan bölümlere kamu ve çalıştırmaya devam eden firmalarca nitelikli hami donanım sağlanmalıdır.

8) Vatandaşların zarurî harcamalarının (su, elektrik, ısınma, vb.) faturaları devlet tarafından ödenmeli, kredi borçları vb. ertelenmelidir.

9) Farkındalık yaratmaya yönelik toplumsal medya, TV, gazete vb üzere araçlarla bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır. Meclis’te bulunan tüm partiler ile hükümet koordineli çalışmalıdır. Yerellerde DKÖ, STK’lar, muhtarlar, mahalle meclisleri vb üzere toplumun örgütlü kurumları ile resmî kurumlar eşgüdüm içinde çalışmalıdır.

10) Kalabalık ve fakir aileler içerisinde hastalığa yakalananların tedavilerinin ve izolasyon müddeti boyunca konaklamalarının kamuya ilişkin ya da kamunun finansmanını sağlayacağı başka yerlerde gerçekleştirilmesi, izolasyonda kalmak zorunda olanlara bakım verilmesi sağlanmalıdır.

11) Covid-19 nedeniyle enfekte olan ve hayatını kaybeden insanlarımızın ve sıhhat çalışanlarının sayısı dahil tüm datalar, yapılanlar, eksiklikler şeffaflıkla toplumla paylaşılmalıdır.

12) Bir aylık müddetin sonrasında sindeminin boyutu yine gözden geçirilerek hareket edilmelidir. Salgın tüm dünyada denetim altına alınıncaya kadar yurtdışı giriş ve çıkışlarda önlemler (test yapma, 14 gün izolasyon vb) sürdürülmelidir.

(HABER MERKEZİ)

Gazete Duvar

iletişim : live:.cid.e85adaa203246898

en iyi casino siteleri en iyi casino siteleri slot siteleri beylikdüzü escort kocaeli escort bursa escort
hack forum gaziantep escort gaziantep escort bedava hesaplar