Ana Sayfa Gündem 22 Aralık 2020 7 Görüntüleme

Can Dündar’ın avukatları: Duruşmaya katılmayacağız

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren MİT TIR’ları davasının son duruşma oturumu yarın (23 Aralık) yapılacak. Can Dündar’ın avukatları, yargılama sürecinde yaşananlar nedeniyle duruşmaya katılmayacaklarını bildirdi.

Mahkemeye dilekçe sunan Dündar’ın avukatları Bahri Bayram Belen, Tora Pekin ve Abbas Yalçın, “Mahkeme heyetinin süreklilik gösteren tavır ve davranışları, süreç ve kararları nedeniyle mevcut mahkeme heyeti karşısında -bu aşamada- temele dair bir savunma yapmayı uygun, gerekli ve yanlışsız bulmuyoruz” dedi.

‘TARAFSIZ VE BAĞIMSIZ GÖRÜNÜM VERMEYE BİLE GEREK DUYULMUYOR’

Avukatlar katılmama münasebetlerini şöyle sıraldı:

Mahkeme heyetinin;

* Adil bir yargılama yapmamakta ısrar etmesi,

* Tarafsız ve bağımsızlık bir yana hiç olmazsa bu türlü bir görünüm vermeye ihtimam gösterme gereği bile duymaması,

* Heyetin bakmakta olduğu öbür evrak ve yargılamalarla kıyaslandığında açıkça görüleceği üzere öbür evraklar için en erken 2-3 aylık duruşma ertelemesi yapılırken bu belge ve yargılamaya mahsus mahkeme heyetince özel bir ayrımcılıkla savunmanın bilgisi ve iştiraki olmaksızın sık sık resen duruşma oturumları yapması,

* Evvelki mahkeme heyetince son olarak 18 Şubat 2021 tarihine ertelenen duruşmanın, yeni mahkeme heyetince değiştirilerek (8 Eylül, 17 Eylül, 7 Ekim, 14 Ekim, 4 Aralık 2020 tarihlerinde duruşma yapılması ve nihayet 23 Aralık 2020 tarihine yeni bir duruşma günü verilerek son savunmaların yapılması için kesin mühlet verilmesi) belirlenmiş duruşma oturumundan evvel altı farklı duruşma yapılması suretiyle bir an evvel mahkumiyet kararı kurmaya yönelik acelecilik ve aktifliği,

* Açık kanun kararına (CMK 307/2. madde) ve bu istikametteki yerleşik ve istikrarlı Yargıtay içtihatlarına nazaran mutlak bozma nedeni sayılmasına rağmen bozma ilamına karşı sanığın beyanlarını almadan bir an evvel karar kurmakta ısrar etmesi, kanunda yazılı olduğu biçimde istinabe suretiyle sanığın beyanlarının alınmasına yönelik talepleri reddetmesi,

* Bu dava ve yargılamayla ilgili olarak daha evvel tutukluluk nedeniyle yaptığımız ferdî başvuruyu görüşerek yargılama konusu aksiyon olan haber nedeniyle sanık hakkında uygulanan tutuklama kararının kişi özgürlüğü ve güvenliği ile basın ve tabir özgürlüğü haklarını ihlal ettiği tarafındaki Anayasa Mahkemesi kararını görmezden gelen yargılama pratiği,

* Anayasa, AİHS ve CMK’da açıkça belirtilen duruşma ve yargılamanın aleniyeti unsuruna ters olarak yargılamayı daima olarak kapalı ve saklı oturumlarla devam ettirmesi,

* Savunmayı yargılamada sırf göstermelik ve formu bir figür olarak görmesi,

* İrtibatlı evrakta (2016/205 E.) Enis Berberoğlu ile ilgili verilen Anayasa Mahkemesi’nin kararını dahi tanımayan hukuka karşıt süreci,

* Bu davaya ve sanığa yönelik olarak yargılama konusu haberin bedelini ödeyeceğine dair siyasi iradenin kamuoyuna duyurduğu beyan ve isteğinin bir mahkeme kararına dönüşmesi için gösterdiği uğraş.

Bu konuları sıralayan avukatlar “14. Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda savunma yaparak evvelce esasen belirlenmiş siyasi bir karara tüzel meşruiyet kazandırma pratiğinin kesimi olmak istemiyoruz” dedi. Avukatlar şunları kaydetti:

‘CAN DÜNDAR ‘MEDENİ ÖLÜ’ OLARAK GÖRÜLÜYOR’

Nazi rejiminin yargısı, Musevilerin “medeni ölü” olduğuna karar vermişti. Bununla kast edilen, normların birtakım yurttaşlar için geçerli olduğu, “istenmeyen” yurttaşlar için ise geçerli olmadığı, onların yasa önünde hiçbir hakkının bulunmadığıydı. Bugün siyasi iradenin müvekkil Can Dündar’ı bir “medeni ölü” olarak gördüğünü, onun ve hatta ailesinin hiçbir hakkının tanınmayacağını anlıyoruz. Buna müvekkilin yaşama hakkının da dahil olduğu, uğradığı silahlı taarruz sonrası yaşananlarla ortadadır. Hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu bir ülkede bu türlü bir yönelime karşı bağımsız ve tarafsız yargı muhafazası devreye girer. Şu an İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kamuoyunun kontrolünden uzak, kapalı kapılar arkasında yapılan yargılamada karşılaştığımız görünüm ise ne yazık ki tam karşıtıdır.

Bu nedenle, müvekkilimiz sanığın da bilgisi ve onayı doğrultusunda itimadımız olmayan taraflı bir heyet karşısında savunma yapmayı uygun bulmadığımızı beyan ediyoruz.

Evvelden siyasi otoritece belirlenmiş olup yargı tarafından da bir an evvel tescil ve ilan edilmesi istenilen bir kararın tüzel, vicdani ve tarihi sorumluluğuyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyetini baş başa bırakıyoruz. (HABER MERKEZİ)

Gazete Duvar

iletişim : live:.cid.e85adaa203246898

en iyi casino siteleri en iyi casino siteleri slot siteleri beylikdüzü escort
hack forum gaziantep escort gaziantep escort bedava hesaplar