Ana Sayfa Gündem 6 Aralık 2020 7 Görüntüleme

Ahmet Altan’ın avukatından AYM’ye 4 soru

Anayasa Mahkemesi, Ahmet Altan’ın tutuklanmasıyla ilgili başvurusunu ‘kabul edilemez’ buldu. Altan’ın avukatı Figen Çalıkuşu ise AYM’nin bu kararı için ‘skandal’ yorumunda bulundu. Ret kararını veren Anayasa Mahkemesi İkinci Kısmı’na sorular soran Çalıkuşu, “Anayasal teminat aradığımız bir kurumun 2. Kısmı’ndan bu türlü bir karar çıkması çok da üzücüdür” sözlerini kullandı.

‘HUKUK ÇIĞLIĞIMIZ DUYULMAK İSTENMİYOR’

Altan’ın avukatı Çalıkuşu yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Hukuk çığlığımız duyulmak istenmiyor. Halbuki hukuk herkes için, hepimiz için… Hukuk bir bütündür. Hukukî haklılığımızı husus madde görüntüyle anlatma yoluna gitmek bu mecburiyetinden doğdu. Hukuksuzluk o seviyede ki hukuk arayışımız işin yeni yollar ve devalar icat eder hale geldik.”

Çalıkuşu’nun AYM 2’nci Kısma sorduğu 4 soru şöyle:

SORU 1: Ahmet Altan’ın karar ile tahliye sonrası tutuklanması ”mahkûmiyete bağlı tutulma” imiş… Mahkûmiyete bağlı tutulma ya ”hüküm sırasında tutuklama” ya da ”tutukluluk halinin karar ile devamında” olur. Ahmet Altan mahkûmiyet ile tutuklanmadı. Bilakis isimli denetim ile tahliye edildi. Artık soruyorum: Karar ile tahliyeye savcı itiraz edemez. Haydi bunu yok saydınız ve ”mahkûmiyete bağlı” diye bir kılıf bulmaya zorlandınız. Kararı veren 26 Ağı Ceza Mahkemesinin kararına olmaz fakat oldu itiraz edildi, itiraza olmaz lakin oldu yan mahkeme 27. Ağır Ceza Mahkemesi baktı. 27. Ağır Ceza Mahkemesi kararının kesin olması gerekmez mi?

27. Ağır Ceza Mahkemesi kararı nasıl itiraza açık oldu? 28. Ağır Ceza Mahkemesi nasıl kararı veren 26. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını kaldırıp kesin olan tutuklama kararını verdi? Demek ki bu bir mahkumiyete bağlı tutulma değil. Bu bir birinci merci tarafından verilen yeni bir tutuklama kararıdır. Bu yüzden 27. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına CMK 271/ sona nazaran itiraz yolu açık tutuldu, 28. Ağır Ceza Mahkemesi itiraza baktı. Soruyorum: Ortada bir mahkeme kararı var, isimli denetim kuralı ile tahliye kararı var. O vakit nasıl olur da CMK 271/sona nazaran birinci sefer merci tarafından verilen bir tutuklama kararı var üzere bu süreç yürütülür? Bu süreci başlatan İstanbul Başsavcılığı oldu, tutuklama kararını veren 27 ağır ceza mahkemesi lideri ise mahkemeye bir gün evvel atandı. Bu karar hukukun cenazesidir. Sorular soruldukça bu gerçek daha çok ortaya çıkacak.

SORU 2: Anayasa Mahkemesi 2. Kısım Ahmet Altan’ı salıvermemek ismine sonuçları çok ağır bir karara imza attı. 2. Kısmın, Ahmet Altan’ın tutuklu iken ”adli denetim kaidesi ile tahliyesi” sonrasında tekrar tutuklanmasını hak ihlali kabul etmediği kararı o kadar hukukî boşluklar ile dolu ki; hukuk ismine, hukuk güvenliği ismine hepimiz ismine çok endişeleniyorum. O boşluklar nedeniyle sorular gerisi arkasına sıraya giriyor.

İtiraz yalnızca “hüküm” ismi verilen son kararlardan evvel alınan ve son karara temel teşkil etmeyen “ara karar” larda olur. İtiraz ile istinaf farkı da buradan kaynaklanmaktadır. İstinaf dava bittikten, ”son karar” yani ”hüküm” verildikten sonra gidilebilecek bir yoldur. Buna karşılık itiraz, karardan evvelki safhada, yani dava bitmeden evvel başvurulabilecek bir yoldur. Bizlere üniversitede ders veren hocaların kesin söz ile anlattıkları bilgi budur. Kozmik hukuk da bunu emreder.

Artık soruyorum: Mahkemenin dava sonunda verdiği ”hükme” yan mahkemede itiraz mümkün olabilir mi? Hukuk var ise olağan ki olamaz. Vicdanı, meslek onuru olan tüm hukuk insanlarının da adalet hissini bu derece örseleyen bu gerçek karşısında incinmeleri, mahcup olmaları gerekir. Mahkeme kararına itiraz edilemeyeceği için Ahmet Altan’ın tekrar tutuklanmasında bir evvelki sorumda izah ettiğim hukukî saçmalıklar yaşanmıştır. Emeli ve sistematiği bireyin özgürlüğün korumak olan Ceza mevzuatı inatla yok sayılmıştır.

SORU 3: Cumhuriyet Savcısının kararla birlikte ”adli denetim şartı” uygulanarak tahliye kararına itiraz yetkisinin ”açık ve kesin yasal dayanağı” olması kaide değil midir? TC Anayasasına nazaran kaidedir. Zira; Anayasa m.19/3’e nazaran birey, lakin hakim kararı ile tutuklanabilir. Anayasa m.13’e nazaran; “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın sırf Anayasanın ilgili hususlarında belirtilen sebeplere bağlı olarak ve lakin kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın kelamına ve ruhuna, demokratik toplum tertibinin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük unsuruna alışılmamış olamaz” der.

2’nci kısmın örtülü bir halde işaret ettiği CMK 104.md. “savcının karar ile tahliyeye itiraz yetkisi”nin münasebeti olarak kabul edilemez. Yasa unsurunun başlığı dahi, “Şüpheli yahut sanığın salıverilme isteğidir” Büsbütün sanık lehine olan düzenlemeden tahliye edilen sanık aleyhine savcı itirazına imkan tanındığını ileri sürmek hele hele karar sonrası mahkemesin el çektiği noktada savcı itirazını kabul etmek CMK’nın özüne terstir. Hukuka suikasttir. Üstelik ceza mevzuatında kıyas yasağı vardır. Bireyin özgürlüğüne yönelik hukuksuz bir müdahaleye kıyas yolu müsaade verilemez. Savcı lakin hür bir kişinin tutuklanmasını isteyebilir, bu talebi reddedildiği takdirde bu karara itiraz edebilir. Bu da yeniden elbette karardan evvelki evreler için geçerlidir.

SORU 4: Anayasa Mahkemesi 2. Kısmın göz gerisi ettiği çok kıymetli bir konu da Ahmet Altan’ın ”hüküm ile isimli denetim kuralı uygulanarak” tahliye edilmiş olmasıdır. Artık 2. Kısma bir defa daha soruyorum;
İsimli denetim kuralları uygulanmasına karar verildikten sonra koşul ihlali olmadıkça yine tutuklama kararı verilebilir mi? Tutuklama ile isimli denetim önlemleri tıpkı kaidelere tabidir. Kuşkulu, isimli denetim koşullarını ihlal etmedikçe CMK m.112uyarınca hakkında tutuklama kararı verilemez. İsimli denetim önlemi uygulanan suça ait kanıtların değişmesi durumunda dahi, isimli denetim önlemi tutukluluğa çevrilemez, zira Kanunda bunu mümkün kılan açık karar bulunmamaktadır. Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ilgili açık kısıtlayıcı yasa bulunmadığı halde, kişinin daha fazla sınırlamaya tabi tutulması gerçek olmaz (Anayasa m.13). Hatta hakkında isimli denetim önlemi uygulanan sanığın birinci derece mahkemesinde mahkumiyetine karar verilse de, isimli önlemin kaidelerine alışılmamış hareket etmedikçe tutukluluğuna karar verilemez, yani yalnızca mahkumiyet kararının varlığı, karar kesinleşmedikçe kişi hürriyeti ve güvenliğini sınırlamaz. Bunun aksi için CMK m.112’ye özel karar olması karar olması gerekir bu türlü bir karar maddede yoktur. Anayasayı korumak ve uygulamakla yükümlü bir mahkemenin 2. Kısmının aldığı Ahmet Altan kararı, mahkemenin varlık nedeniyle temelden çelişmektedir. Üstelik de hukukun temel prensipleri yok sayılarak mahkemeye olan toplumsal itimat dinamitlenmiştir. Kimseye ve hiç bir kuruma hukukî onur getiren bir karar değildir. Hukukla bu derece inatlaşma ve hukuku katletme kimseye yarar sağlamaz, hayır getirmez. (HABER MERKEZİ)

Anayasa Mahkemesi Ahmet Altan’ın ferdi başvurusunu kabul edilemez bulduGÜNDEM

Gazete Duvar

iletişim : live:.cid.e85adaa203246898

en iyi casino siteleri en iyi casino siteleri slot siteleri beylikdüzü escort kocaeli escort bursa escort
hack forum gaziantep escort gaziantep escort bedava hesaplar